DTS, Delta DMD i Yuhor novi korisnici sistema FleetNET

 

 

 

Kompanije Delta DMD, Delta Transportni Sistem (DTS) i Yuhor  postali su novi korisnici sistema za upravljanje voznim parkom FleetNET kompanije Pure Green, sa svojim kompletnim voznim parkom.

U skladu sa svojim potrebama kompanije su izabrale različita rešenja iz široke lepeze usluga FleetNET sistema. Pored standardnog osnovnog paketa usluga, odlučili su se i za napredni sistem (praćenje potrošnje, nivoa goriva i sl.), kao i kontrolu privatne i službene vožnje zaposlenih i automatske identifikacije vozača.